aktivnosti USTP-a
ISTORIJAT

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije je dobrovoljna, strukovna, profesionalna, nestranačka, nevladina i neproifitna organizacija, osnovana na neodrđeno vreme...

3D sto
MISIJA I VIZIJA

Unapređenje položaja i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika kroz aktivno i odgovorno delovanje, promovisanje kompetentnog i kvalitetnog rada i jačanje ugleda...

3D sto
POSETE ORGANIMA

Ovde možete saznati više o USTP aktivnoastima tokom poseta višim organima Republike Srbije i organizovanja tribina zarad ostvarenja bolje saradnje...

Novi broj IUSTITIA časopisa


U novom broju IUSTITIA časopisa između ostalog, možete pročitati:

  • "RAZGOVARALI SMO SA…
    Predsednicom Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Republike Srbije, Jelenom Gajić" - str.5
  • "ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I PRAVNA SIGURNOST ILI NEKOLIKO PRIMERA KOLEBANJA PRAKSE POD UTICAJEM ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU" - str.13
  • "PROBLEMI ODBRANE U SVETLU POVREDA ČLANA 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA" - str.19
  • "PRIMENA INSTITUTA ODLOŽENOG KRIVIČNOG GONJENA I KORELACIJA SA DRUGIM ALTERNATIVNIM NAČINIMA REŠAVANJAKRIVIČNIH POSTUPAKA" - str.47
  • "ZAVRŠNA REČ NA GLAVNOM PRETRESU" - str.67

magazin USTP-a

PRISTUPNICA

U koliko želite da se učlanite, molimo vas pošaljite nam popunjenu pristupnicu koju možete preuzeti ovde i poslati na e-mail adresu kancelarija@ustp.rs.

Preuzmi

usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
usudprek_banner
usudprek_banner